|·o·||·o·||·o·||·o·||·o·||·o·|

Sound Installation 聲音裝置 Size Variable, 2015